Implementarea de măsuri privind creșterea eficienței energetice în cadrul companiei VI-FI SRL

Implementarea de măsuri privind creșterea eficienței energetice în cadrul companiei VI-FI SRL

VI-FI SRL, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul cu titlul ”Implementarea de măsuri privind creșterea eficienței energetice în cadrul companiei VI-FI SRL”, cod SMIS 160714, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice si stimularea utilizarii energiei re-generabile, Operațiunea - Măsuri de eficiență energetica la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de moderni-zare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând SRE (cu excepția biomasei), Schema de ajutor de stat- Schema de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor si întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infra-structura Mare 2014-2020.

Contractul de finanţare cu numărul de înregistrare 2000 a fost semnat în data de 02.08.2023 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit cresterea eficientei energetice în cadrul Vi-Fi SRL prin investiții în procesul tehnologic, constând în achiziția de echipamente de ultimă generație, prietenoase cu mediul care vor contribui la re-ducerea consumului energetic al companiei, cuantificarea acestuia realizându-se printr-un sistem achizitionat prin proiect, de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

În acest context, din punctul de vedere al utilizării resurselor, VI-FI SRL va deve-ni mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție si pe îmbunătățirea cali-tății mediului.

Rezultatele proiectului:

1.Echipament ergofag casat înlocuit cu unul ergonom și dotarea companiei cu un sistem de management al energiei – EMS –care va asigura o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real;

2. Consumul de energie redus de la 4.13 tepi in 2021 la 1.31 tepi în primul an calendaristic după realizarea proiectului și mentinerea acesteia pe o perioada de 5 ani, în perimetrul ales;

3. Emisii GES reduse de la 15.84 CO2 in 2021 la 5.415 tone CO2 în primul an după implementarea proiectului și menținerea acesteia pe o perioadă de 5 ani, în perimetrul ales.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.421.670,45 lei, valoarea totală eligibilă este de 821.140,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 821.140,00 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este 0 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 600.530,45 lei.

Locul de implementare a proiectului: Localitatea Pitești, Str. Frații Turnavitu nr.7, Jud.Argeș

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

zona de acoperire
Oferim acoperire operatională în Romania cu montaj gratuit în județul Argeș și zonele sale limitrofe.
locație sediu
Str Frații Turnavițu 7,
Pitești, Argeș,
110270
Program sediu
09:00 - 17:00
De luni pana vineri
CONTACT
comenzi@vi-fi.ro
+40 790 106 677
+40 728 728 005

For International inquiries:
+40 743 884 411 - Eddy Vyncke
*English/Flemish/French speaker